دوست داشتن ریاضی نیست
تابع دلیل و برهان نیست
تنها دلی میخواهد
برای باختن
جانی برای فداکردن
و نگاهی که دل را هر بار بلرزاند
تو دوست داشتنی ترین نسخه ای هستی که
میشود پیچید
به دست و پای زندگی من
که هی قد بکشی در لحظه هایم
و حالم را خوب تر کنی
تنها ڪسی ڪه
به جـــان مــی گــویی
مَن تنهـــا هستَـم
ڪه بهجان می دَهم
خاص من
مال تو
دلم
سر و سامان بدهی یا سر و سامان ببری
قلــب من ســــوی شما میل تپیدن دارد❤️
2021/08/30 - 16:35
دیدگاه
Reza14

ی سوال

1400/06/8 - 16:38 ·
sahariii

جانم

1400/06/8 - 16:39 ·
Reza14

تو دیگه از فاز مرگ و میر و هفتو چلو سال در اومدی اکی هستی خدا رو شکر اخه با پستای ک میزدی سر جم الان شب چلتم رد شده بود

1400/06/8 - 16:40 ·
sahariii

روحم خستس راستش .مشکل دارم ناراحتم حوصلم سر میره حال روحیم داغونه ولی خب به این نتیجه رسیدم گفتنشون ن تنها باعث درست شدن نمیشه
بلکه باعث میشه ک قضاوت شم
منم دیگ هیچی نمیگم پست غمگینم نمیزارم بریزم توی خودم بهتره

1400/06/8 - 16:54 ·
sahariii

تصمیم گرفتم مثل قبل زیر نقاب قایم شم

1400/06/8 - 16:56 ·
Reza14

افرین دختر خوب تازه رسیدی نقطه سر خط
ی تفاوت خوب داره اینکارت

1400/06/8 - 16:58 ·