برای "آدمها"
چه آنها که برایت "عزیزترند"
چه آنها که فقط "دوستند"
خاطره های "خوب" بساز
آنقدر برایشان "خوب" باش
که اگر روزی هرچه بود "گذاشتی" و "رفتی"
در "کنج قلبشان" جایی برایت باشد
تا هرزگاهی بگویند: "کاش بود"
هرزگاهی دست دراز کنند و بخواهند "باشی"
هرزگاهی "دلتنگ" بودنت شوند
می دانم "سخت" است
ولی ...
تو "خوب باش"...
2021/08/30 - 22:13
دیدگاه
nrges

پرفکت {-17-}{-35-}

1400/06/8 - 22:13 ·
Laila_61

فدای نرگسی جانم {-41-}

1400/06/8 - 22:16 ·
nrges

خدانکنه عزیزدلم{-49-}

1400/06/8 - 22:17 ·
Farid

بیگ لایک{-35-}

1400/06/8 - 22:17 ·
Laila_61

{-a134-} نرگسی

1400/06/8 - 22:21 ·
Laila_61

لایک ب وجودت آقا فرید مرسی {-a107-}

1400/06/8 - 22:21 ·
Farid

زنده باشی لیلی {-35-}

1400/06/8 - 22:23 ·
d-bbbb

سلام لیلی ...خوبی .سلامتیت..

1400/06/8 - 22:25 ·
Laila_61

همچنین خودت فرید خان

1400/06/8 - 22:28 ·
Laila_61

سلام آقای دکتر داود. از این ورا.. حال و احوالتون خوبه
مرسی ب خوبی دوستان

1400/06/8 - 22:29 ·
aynor19

{-35-}{-35-}{-35-}

1400/06/9 - 19:31 ·
d-bbbb

{-35-}{-35-}خاهش میکنم.سرم شلوغه وقت کن یادتونم....{-35-}

1400/06/9 - 22:19 ·
Laila_61

خودت گلی اینور جان {-a107-}

1400/06/10 - 08:37 ·
Laila_61

مرسی دکتر.. موفق و سلامت باشی هرجا هستی {-35-}

1400/06/10 - 08:38 ·
d-bbbb

سلام لی لی جان شما خوبی

1400/06/23 - 14:35 ·
Laila_61

سلام اقا داود مرسی ب خوبی شما. شما خوبین دکتر

1400/06/24 - 10:10 ·
d-bbbb

مرسی بد نیستم....به سلامتیت

1400/06/25 - 14:10 ·
d-bbbb

{-35-}{-35-}{-35-}

1400/06/25 - 14:10 ·
Laila_61

زنده باشی {-35-}

1400/06/26 - 12:03 ·
d-bbbb

مرسی ممنونتم....

1400/06/28 - 11:56 ·