دارد؛
تا شوند، برای از بردنت
بیشتر میدارد،
.... ✌


2021/08/31 - 01:18
پیوست عکس:
IMG_20210831_010628_270.jpg
IMG_20210831_010628_270.jpg · 1280x1280px, 214KB
دیدگاه
yasi

نه اونی دوستت داره وانمود میکنه فراموشت کرده شاید

1400/06/9 - 01:25 ·
Farid

هیچکی منو دوسنداره یاسی

1400/06/9 - 01:37 ·
yasi

عه مگه میشه فرید
اینجا که خیلی ها دوستت دارن دنیای واقعی حتما بیشتر

1400/06/9 - 01:41 ·
yasi

البته حتما یکی هم هس خاص دوستت داره

1400/06/9 - 01:44 ·
Farid

اونا ک همه لطف دارن به من
اما اونی ادعای واقعا دوستداشتن داشت گذاشتو رفت خیلی راحت الان سه ساله

1400/06/9 - 01:44 ·
yasi

رفتن دلیل نمیشه دوستت نداشته شاید راهش ازت جدا بوده چاره ای نداشته

1400/06/9 - 01:45 ·
Farid

چ فایده اونی ک خاص دوستداره و نمیگه و ندونم چ فایده

1400/06/9 - 01:47 ·
yasi

ممکنه منتظره بری سمتش نمیدونم شایدم بگه

1400/06/9 - 01:48 ·
Farid

من حتی نمیدونم کیه ای خدا{-31-}

1400/06/9 - 01:52 ·
yasi

با هم میگردیم پیداش میکنیم {-20-}

1400/06/9 - 01:53 ·
Farid

خخخخخخ اذیت میکنی منو عب نداره دارم برات {-7-}

1400/06/9 - 01:55 ·
yasi

نه بابا من و اذیت {-1-}
دیگه واسه اذیت کردن پیر شدیم شما جوونا انرژی دارین

1400/06/9 - 01:59 ·
Farid

من جوون !
بقول پری مدیر بزرگ شدم 37 سالم شدعا

1400/06/9 - 02:02 ·
yasi

۳ سال ازم کوچکتری خو مدیر بزرگ{-18-}

1400/06/9 - 02:04 ·
Farid

خخخخخخ عب نداره سن ملاک نیست دلت باس جوون باشه ک هست

1400/06/9 - 02:08 ·
yasi

عجب دلداری {-18-} اصن با سنم مشکل ندارم با هم رفیقیم {-7-}

1400/06/9 - 02:09 ·
Farid

کیف کن رفیق اونه ک دلداری بده{-7-} الان خدا ده سال جوون شدی با دلراریم

1400/06/9 - 02:13 ·
yasi

۱۰ سال چیه من ترانه ۱۴ ساله شدم {-18-} مرسی رفیق{-18-}

1400/06/9 - 02:15 ·
Farid

{-18-}به به من 14 ساله دوست{-18-}

1400/06/9 - 02:20 ·
yasi

{-18-}{-18-}

1400/06/9 - 02:21 ·

باز نشر توسط