به هر حال یک روز باید تلگرامت را پاک کنی
و بروی سراغ زندگی ات
سراغ تنهایی های تحمیل شده به خانواده ات
حرف های تا گلو بالا آمده همسرت
دلشکستگی های ریز و درشت محبوبت
و کار های ناتمام به تعویق انداخته ات...
یک روز باید ترک عادت کنی
گوشی لعنتی ات را خاموش کنی
و بخوابی
و بخندی
و زندگی کنی....
یک روز که کاش خیلی دیر نباشد
باید این درد دل های چند خطی را
دوستت دارم های استیکری را
تبریک های بی هیجان توو خالی را
قهر و آشتی های بی پایه تکراری را
تمامش کنی
و یک جور دیگری آدم خوب های زندگی ات را درک کنی....
باید یک روز تمام گروه های مجازی را به قصد آغوشی واقعی ترک کنی
باید کاری کنی

2021/08/31 - 19:36
پیوست عکس:
500x888_1543493349448623.jpg
500x888_1543493349448623.jpg · 500x888px, 42KB
دیدگاه
nrges

حَق{-35-}

1400/06/9 - 19:38 ·
z923931302

فدات {-a154-}

1400/06/9 - 19:38 ·
nrges

خُدانکنع عزیزم

1400/06/9 - 19:39 ·
z923931302

عزیزی{-a153-}{-a153-}

1400/06/9 - 19:40 ·
nrges

تُ بیشتَر{-49-}

1400/06/9 - 19:42 ·
z923931302

{-49-}{-49-}

1400/06/9 - 19:42 ·