دیدگاه
mehrrsa

اره من الان ی لحظه رفته پشت بوم الاچیق جارو بزنم با این ک کولر روشن بود ابپز شدم مغزم بخار داد بیرون

1400/06/10 - 18:49 ·
z923931302

اوهوم خیلی گرمای بدی هستس {-a75-}

1400/06/10 - 18:53 ·
REXZA

گرمترین روزای شما آرزوی ماست{-3-}

1400/06/11 - 09:08 ·
z923931302

شما مناطق گرم کشور هستید ؟

1400/06/11 - 09:11 ·
REXZA

خوزستان متاسفانه

1400/06/11 - 09:14 ·
z923931302

اهان چه بد خیلی سخته زندگی در اون مناطق

1400/06/11 - 09:17 ·
REXZA

شما کدوم منطقه هستید؟

1400/06/11 - 09:20 ·
z923931302

خراسان

1400/06/11 - 09:22 ·
REXZA

اونجا احتمالا بدلیل رطوبت پایین ، آفتاب تیز و آزار دهنده ای داره ولی سایه خنکه

1400/06/11 - 09:25 ·
z923931302

نه منطقه کوهستانی هستش کل سال فقط دوماه آزاردهنده هستش

1400/06/11 - 09:34 ·
REXZA

خداروشکر

1400/06/11 - 09:36 ·
z923931302

ممنون

1400/06/11 - 09:42 ·