الزاما نیست،
میتونه زخم باشه...


2021/09/02 - 03:39
پیوست عکس:
IMG_20210902_033804_121.jpg
IMG_20210902_033804_121.jpg · 1079x1052px, 58KB
دیدگاه
error

بیداری توعم فرید

1400/06/11 - 03:41 ·
Farid

سلام فاطی جان اره جیجمل خوابم نمیبرد
تو خوبی چرا بیداری

1400/06/11 - 03:44 ·
error

سلام گوگول
منم هیچی خوابم نمیبرد یکم نت گردی کردم یکمم اومدم اینجا
خوبم ولی هوا سرد شده:|

1400/06/11 - 03:51 ·
Farid

پتو بکش روت سردت نشه سرما نخوری خدا نکرده
قزوینم سرد کرده امشب نمیدونم چرا

1400/06/11 - 03:54 ·
error

اگ پتو روم نبود ک تا الان قندیل بستع بودم{-18-} تختم جلوی کولره کاریش نمیشه کرد
همه جا سرد شده انگاری

1400/06/11 - 03:58 ·
Farid

ای تنبل خو پاشو خاموشش کن مگ ریموت نداره؟

1400/06/11 - 03:59 ·
error

تو خوابگاهم خب خاموشش کنم صدای بقیه درمیاد

1400/06/11 - 04:04 ·
Farid

عه جدی کجا قبول شدی راسی ؟

1400/06/11 - 04:10 ·
error

یزد
اگ گفتی چی میخونم؟

1400/06/11 - 04:12 ·
Farid

جای با صفایی قبول دانشگاه خوبیه شهر قشنگیه
حتما یا معماری یا پرستاری یا کامپیوتر

1400/06/11 - 04:15 ·
error

انقد ک بدم میاد از لهجه شون:|
پرستاری|: از کجا فمیدی بلا

1400/06/11 - 04:16 ·
Farid

لهجشون عادت میکنی اما خونگرمن
چون یادمه گفتی پرستاری دوسداری اگ تهران شهید بهشتی بودی شاگرد ابچی کوچیکم بودیا پارتی داشی{-7-}

1400/06/11 - 04:19 ·
error

عاره ولی دوسشون ندارم زیاد:|
ن اتفاقا دوسم نداشتم ولی الان یکم باهاش دوس شدم
وای ننههههههه{-7-} ارشدمو اونجام ب عاجیت بگو هوامو داشته باشن{-44-}

1400/06/11 - 04:22 ·
Farid

حتپا خیالت راحت ابجیم تخصص اطفال و پرستاری داره البته جدا جدا ایشالله تهران قبول شدی بم بگو حتما سفارش میکنم {-7-} یادته میگفتی پرستاری بدم میاد اخرش سرت اومد{-18-}

1400/06/11 - 04:28 ·
error

عاخ جون پس پلن بعدی ارشد تهرانه{-7-}
مرسییی ازت گوگول{-7-}
نخند ک میزنمتا {-18-}

1400/06/11 - 04:32 ·
Farid

ایشالله تو بخون شهید بهشتی قبول شو باقیش با اتفاقا یه ما دفاع کرده حدود چهل میلیون برا پروپزالش داد خیلی ادیت شد بجاش شما جیجملیا پارتی دارین البته اگ نره وزارت علوم

1400/06/11 - 04:36 ·
error

امیدوارم
وای پروپوزال ک خیلی دردسر داره مخصوصا داوراشو کد اخلاق ایناش
امیدوارم ک موفق باشن خواهرت

1400/06/11 - 04:39 ·
error

خوشحال شدم بات حرف زدم فرید
خواب داره منو میبلعه من برم بخوابم
شبت عاروم گوگول

1400/06/11 - 04:43 ·
Farid

دکتر زالی اشنا مادرم اونم استاد شهید بهشتی باز نشست بیماری دهان و دندان
طفلی دیروز گریه میکرد مادر م عصبی زنگید زالی درسش کرد این اجی کوچیکس پدرمون دراورده میگ تموم ش برا پرو فسورا میخاد بخونه
بی عقله الان با کلی حقوق بالا وزارت علوم تحقیقات میخادش نمیره دیونه

1400/06/11 - 04:46 ·
error

نوچ نوچ بی عقل ینی چی:| همه دخترا باهوش هسدن اینو یادت باشه{-32-}
شاید با درس خوندن حالش بهتره میدونی
عاجیت مجرده؟ خوبه بیام بگیرمش {-18-}

1400/06/11 - 13:46 ·
Farid

بیا بگیرش از دسش خلاص شیم دهنمون صاف کرده مبارکت باشه جیجمل {-7-}

1400/06/11 - 18:35 ·
error

عاخ جون پس میام {-7-}
ولی یادت باشه من بیام با عاجیت میشیم دوتا {-18-}

1400/06/11 - 21:17 ·
Farid

یا حضرت قمر
هیچی دیگ دیونم کنید یهو{-18-}

1400/06/11 - 23:41 ·
error

باو خیلی خوبه ک حوصله ت سر نمیره {-7-}
اصنم قدر دان ما نیستی{-9-}

1400/06/12 - 12:22 ·