داشته باشین
که بهش میگین دارم
بگه منم دارم
که از همیشه ‌تر شه ‌❤


2021/09/02 - 05:25
پیوست عکس:
IMG_20210902_051853_345.jpg
IMG_20210902_051853_345.jpg · 1280x1278px, 276KB