‏تو کوچه مردم دارن با هم دعوا می‌کنن. تو فضای مجازی مردم دارن با هم دعوا می‌کنن. تو ترافیک مردم دارن با هم دعوا می‌کنن. اصلن دلم می‌خواد برم تو یه کلبه‌ی جنگلی تو یه روستای دور افتاده و تو سکوت و آرامش اونجا با مردم محلیش دعوا کنم

2019/04/15 - 23:51