ما زندگیمون رو داریم
که اون نداشته باشه دیگه نیست
اگه و هم داشته باشن!


2021/09/02 - 19:28
پیوست عکس:
IMG_20210902_192510_322.jpg
IMG_20210902_192510_322.jpg · 1280x1265px, 291KB