کینه نیست،
قرار هم نیس همه هایی که
بی بمونه


2021/09/02 - 19:37
پیوست عکس:
IMG_20210902_193535_892.jpg
IMG_20210902_193535_892.jpg · 1280x1273px, 161KB