کاش الان دغدغه‌‌مون این بود که ساعت چند بزنیم بیرون تا تو استادیوم جای خوب گیرمون بیاد.
2021/09/03 - 00:11
دیدگاه
nrges

فوتباله؟

1400/06/12 - 00:13 ·
ms32

آره ایران بردش

1400/06/12 - 00:27 ·
nrges

ایران ک تمومید
میدونم

1400/06/12 - 00:29 ·
ms32

دلم میخای اونجا میبودم

1400/06/12 - 00:31 ·
nrges

هوووف

1400/06/12 - 00:32 ·
ms32

چیه
چیزی شده

1400/06/12 - 00:33 ·
nrges

نع
الان اسپانیاست
یکمشو ببینم

1400/06/12 - 00:35 ·
ms32

برو ببین
من خیلی وقته با فوتبال حال نمیکنم

1400/06/12 - 00:36 ·
nrges

والا ما با هیچي حال نمیکنیم
فوتبال کِ در برابرش عددی نی

1400/06/12 - 11:56 ·