همیشه اونی که

سکوت میکنه و چیزی
نمیگه لال نیست شاید
داره جون میکنه تا
حرمت ها رو نگهداره
2021/09/03 - 20:13
دیدگاه
1angel

دقیقا...زدی تو خال

1400/06/12 - 20:16 ·
mehdi1360

خخخ الهی

1400/06/12 - 20:18 ·
1angel

{-21-}{-21-}

1400/06/12 - 20:20 ·
mehdi1360

خخ ای جونم

1400/06/12 - 20:24 ·
1angel

شاد باش

1400/06/12 - 20:25 ·
mehdi1360

در کنار شما عزیزنم

1400/06/12 - 20:26 ·