گرفتاری من و تو این است ،
به شکلی
دوستت دارم
که
بزرگ تر از آن‌است که پنهانش کنم
و عمیق تر از آن است که دفنش کنی..


2021/09/03 - 20:39
پیوست عکس:
Screenshot_۲۰۲۱۰۹۰۳-۱۶۵۰۵۸_MoboTel.jpg
Screenshot_۲۰۲۱۰۹۰۳-۱۶۵۰۵۸_MoboTel.jpg · 715x961px, 279KB