بعد از و هست
دیگر چه دارم
که و بشیم، ...


2021/09/05 - 14:28
پیوست عکس:
IMG_20210905_142658_504.jpg
IMG_20210905_142658_504.jpg · 1053x1280px, 167KB