مرا نفهمیدند
با آنڪه زدم خودم را
اما وقتی بر جالباسی افکار آویخته شدم
فهمیدند آنچنان م
ڪه میݗ را از جا مۍڪنم !
2021/09/06 - 01:02 در A-D-M
دیدگاه
manam98

{-36-}

1400/06/15 - 01:11 ·
57davood

{-15-}

1400/06/15 - 22:07 ·
manam98

میخاسم در مورد متن سوال بپرسمااا ... حالا ک دگمع شدین میرم اصن دیگ ...{-a162-}

1400/06/17 - 18:47 ·
57davood

{-36-}{-36-}

1400/06/18 - 00:31 ·