سلام صبحتون بخیر.
یک روز بی نظیر
یک لبخند از ته دل
یک شادی بی دلیل
با هزار آرزوی زیبا
تقدیم لحظه‌ هاتون
هر صبح و روزتون بخیر و زیبا
2021/09/07 - 08:28
پیوست عکس:
عکس-پروفایل-صبح-بخیر-دوستان.jpg
عکس-پروفایل-صبح-بخیر-دوستان.jpg · 600x476px, 57KB