«دوست داشتن» ؛
دنیا فقط همین یک لذت را داردپ. ن. من میگم "دوست داشته شدن" ازونم لذتش بیشتره

2021/09/07 - 17:07
دیدگاه
yasi

هر دوش باهم باشه بهتره...

1400/06/16 - 17:45 ·
mohsen3335

به نظر من این دو حالت مثل دو قطب اهنربا همو جذب میکنن

1400/06/16 - 17:47 ·
yasi

گاهی اینجوری نی...

1400/06/16 - 17:48 ·
mohsen3335

شرط دوامش درینه ک من گفتم
دیدم ک میگم . ...

1400/06/16 - 17:51 ·
yasi

گاهی یکی دوست داری و اون یکی دیگه پس بیراهه س هر چی بری...

1400/06/16 - 17:52 ·
mohsen3335

التقاط معنا نکن
اون یه بحث دیگه اس
منم میگم اداما دو دسته اند
دسته اول عاشق دوست داشتن و دسته دوم عاشق دوست داشته شدن ...
اگر دوطرف رابطه از دسته اول باشند رابطه اشان ابدی میشه
اگر یک طرف از دسته اول و یک طرف از دسته دوم باشن رابطه پایداری دارن
وای اگر هردو طرف از دسته دوم باشن پای رابطه روی پوست خربزه اس

1400/06/16 - 18:01 ·
yasi

اینا درست..
ولی الان تو بی معنایی این احساسات و کلمات گیر کردم و شاید اکثرا جز دسته دوم باشیم...

1400/06/16 - 18:07 ·
mohsen3335

نه هردو به تعداد کافی هستن {-34-}

1400/06/16 - 18:33 ·
yasi

شاید مشکل از دیرباوری هس{-7-}

1400/06/16 - 18:37 ·
mohsen3335

از قدیم گفتن در مملکتی ک نان ۵۰۰۰ تومن باشه .
عشق و عاشقی فراموش میشه {-7-}

1400/06/16 - 18:51 ·
yasi

روزگار غریبی ست...{-35-}

1400/06/16 - 18:53 ·
mohsen3335

اوهوم ..روزگاریست که کس چهره مقصود ندید ...

1400/06/16 - 20:26 ·
yasi

از ما که گذشت امیدوارم بقیه ببینن...

1400/06/16 - 20:30 ·
mohsen3335

اگر بگی مدرس ابتدایی بخوای بری میگم‌از ما گذشته .
ولی برای زندگی خوب و رسیدن به ارزو ها هیچ وقت از ما نگذشته تا زمان مرگ

1400/06/16 - 20:33 ·
yasi

نمیدونم محسن دیگه امیدی به زندگی خوب یا دنبال آرزو بودن واقعا ندارم یه روزمرگی مزخرف... جالبش میدونی چیه هر چی تلاش میکنم بیشتر گند میزنم{-20-}

1400/06/16 - 20:36 ·
mohsen3335

روحیه تو قوی نگه دار .
دیشب با یکی از بچه ها در موردت حرف میزدیم .
توصیفی ک من ازت کردم .
قوی و با اعتماد به نفس و ... تنها ..
نزار حرفم خراب شه خو {-18-}

1400/06/16 - 20:40 ·
yasi

یا کمال الملک در مورد من با کی؟؟؟{-33-}

1400/06/16 - 20:43 ·
yasi

مرسی از توصیفت {-a153-}

1400/06/16 - 20:44 ·
mohsen3335

اصل رو ول کردی فرع رو چسبیدی
ادم در مورد همسایه هاش حرف میزنه دیگه

1400/06/16 - 20:45 ·
yasi

اصل که تشکر کردم ولی فرع واسم جالبتر بود{-18-}

1400/06/16 - 20:47 ·
mohsen3335

خب منم گفتم تا برات جالب باشه

1400/06/16 - 20:48 ·
yasi

الان خیلی کنجکاوم...

1400/06/16 - 20:50 ·
mohsen3335

چیو ؟

1400/06/16 - 20:51 ·
yasi

اینکه چرا باید در مورد همسایه حرف زد و کی بوده؟{-7-}

1400/06/16 - 20:53 ·
mohsen3335

چراشو نمیدونم
کیشم یکی از دخیای سایت

1400/06/16 - 20:55 ·
yasi

دیگه جالبتر شد

1400/06/16 - 20:57 ·
mohsen3335

دیگه کجاش جالب شد ؟ {-18-}

1400/06/16 - 20:57 ·
yasi

اینکه چرا نیومده از خودم بپرسه

1400/06/16 - 21:00 ·
mohsen3335

راجع به تو سوال نکرد ک .
من داشتم پشت سرت غیبت میکردم .

1400/06/16 - 21:04 ·
yasi

{-18-}

1400/06/16 - 21:06 ·
mohsen3335

نخند خو
کنجکاو نشدی چرا غیبت میکردم {-18-}

1400/06/16 - 21:12 ·
yasi

چرا خیلی کنجکاوم خو{-18-}

1400/06/16 - 21:12 ·
mohsen3335

خب ادم از بیکاری میره تو نخ این و اون دیگه {-7-}

1400/06/16 - 21:19 ·
yasi

خدا بیکاری نیاره{-18-}

1400/06/16 - 21:20 ·
mohsen3335

اره والا {-18-}

1400/06/16 - 21:25 ·
roya15

ب نظر من تا هردو همو نخان زندگی خوش نمیشه
تجربه خودمه

1400/06/16 - 21:46 ·
mohsen3335

اره رها
عشق باید دوطرفه باسه

1400/06/16 - 21:53 ·
roya15

اهوم {-15-}

1400/06/16 - 23:32 ·