می‌کنم و با همه‌یطرفمیام ،
بعد یروزکهتموم میشه و جوریمیگذرم که
انگار ازوجود نداشته...؟؟

2021/09/08 - 09:45
دیدگاه
yasi

خو اشتباهه

1400/06/17 - 09:48 ·
mohammad123

بله منم میگم اشتباهه، سر خودم هم امده

1400/06/17 - 09:58 ·
yasi

همون اول باید راهی که یکی نبود جدا کرد اگه نمیخواد راهش باهات یکی کنه

1400/06/17 - 10:02 ·
mohammad123

خب مشکل هم همینجاست که از همون اول نمیگن که پایه نیستیم..

1400/06/17 - 10:07 ·
yasi

اخلاقش که نشون میده

1400/06/17 - 10:08 ·
mohammad123

اخلاقش همون اول خوب و راضی کنندس. اما بعد یواش یواش خودشون را نشون میدند..

1400/06/17 - 10:17 ·
yasi

پس باید دلیل تغیر پیدا کنی

1400/06/17 - 10:31 ·
mohammad123

دلیلش اینه که طرف دلش میخواد هر روز با یکی باشه، دوست داشتن و عشق و علاقه نیست هوسه.... دو. روز باهاته بعد بی دلیل و الکی ازت دور میشه و میره سراغ یکی دیگه، و با اون هم همین داستان.. حالا شما دل بسته شدی اونم ولت کرده... باید چیکار کرد..؟؟؟

1400/06/17 - 11:42 ·
yasi

این قضاوت شماست شاید... اگه اینجوره که شما ولش کنید بره

1400/06/17 - 11:46 ·
mohammad123

ولش کردم. خیلیها را ولشون کردم.. اما گناه ما چیه کا ساده و صادق دل میبندیم؟؟

1400/06/17 - 12:23 ·
yasi

یکی مث خودت پیدا کن

1400/06/17 - 12:30 ·
mohammad123

تا حالا که متاسفانه نشده. امیدوارم یکی پیدا بشه...

1400/06/17 - 12:41 ·