فکر شاعر گرسنه باش
همونکه
حتی یک غزل به شیطون نفروخته
فکر من باش
که هنوز مثل قدیمم


2021/09/08 - 10:38
دیدگاه
roya15

لایک زیبا بود

1400/06/17 - 10:40 ·
mohsen3335

قربانت {-35-}

1400/06/17 - 10:41 ·