نیست بر دلم

جز قامت یار

چه ڪنم حرف دگر یاد نداد ـ
2021/09/10 - 18:22 در A-D-M
دیدگاه
ber99keh

{-35-}{-35-}{-35-}

1400/06/19 - 18:25 ·
57davood

{-35-}{-35-}

1400/06/19 - 18:35 ·
ber99keh

متشکرم

1400/06/19 - 18:36 ·