امیدوار ز من مباش اۍ
ڪه چشمهاۍ من از ڪلام گویاتر
و صورت من در پر معنا
خوشا فراموشۍ ،،،
خوشا نگفتن و !
2021/09/10 - 18:44 در A-D-M
دیدگاه
ber99keh

لایک .واقعا ناگفته ها در چشمها پیداست{-a153-}{-a153-}

1400/06/19 - 18:46 ·
57davood

درسته ،،، مرسۍ ،، ،، ،،{-35-}{-35-}

1400/06/19 - 18:49 ·
ber99keh

{-35-}خواهش آقا داوود {-35-}

1400/06/19 - 18:52 ·