پشت پیدایش یک پنهان شده ام
ابر خاموشم و آماده شده ام
ریشه در خاک ندار دل من
توفانی ام و راهی توفان شده ام
با غزالان پریشیده به زده ام
کولۍ ایل پریشان شده ام
مدتی در تب شوریده سرۍ ام
ناگهان چرخ زنان وارد شده ام
دامنم دایره در دایره گرفت
در زمین یکسره چرخان شده ام
گردنده من زائر بۍ دغدغه شد
آنچه مۍخواستم از حضرت آن شده ام
قصرآئینه نشان شد باطل من ،مثل فلق پنجره باران شده ام
درد انسانۍ به دلم پنجه ڪشید ، باور شد ڪه مسلمان شده ام ـ
2021/09/10 - 19:01 در A-D-M
دیدگاه
ana36

توقان یا طوفان ؟

1400/06/19 - 19:05 ·
ber99keh

{-35-}{-35-}{-35-}

1400/06/19 - 19:05 ·
ana36

ساتم بادمان رفت اقا داوود ...

1400/06/19 - 19:06 ·
57davood

توفان ، ، ،{-35-}

1400/06/19 - 19:08 ·
57davood

خواهش ،،،
مرسی برکه عزیز ،،، {-35-}{-35-}-35-}

1400/06/19 - 19:09 ·
ber99keh

خواهش دوست من

1400/06/19 - 19:10 ·
57davood

دوستان فعلا خداحافظ
{-35-}{-35-}{-35-}

1400/06/19 - 19:12 ·
ana36

ولی املای توفان (طوفان) این نیست ؟ولی هرچی شما بگین شاید درسترش اینه ...

1400/06/19 - 19:13 ·
ber99keh

خدا پشت و پناهتون

1400/06/19 - 19:13 ·
ana36

مرسی خدا نگه دار ...

1400/06/19 - 19:14 ·