تا كی دل من،
چشم به در داشته باشد؟
ای كاش كسی
از تو خبر داشته باشد...!

2021/09/11 - 00:03
دیدگاه
Sadaf

{-41-}

1400/06/20 - 00:17 ·
sa_de_gh

1400/06/22 - 20:14 ·