ﻣﺎ ﺑﺪﻫﮑﺎﺭﯾﻢ

ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻫﺎﻯ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﺍﻯ

2021/09/11 - 09:16
دیدگاه
-roya-

ناقص نیس پستت؟

1400/06/20 - 11:26 ·
majid_f45

چرا نمیدونم چرا نصفه اومده!!؟

1400/06/20 - 12:45 ·
-roya-

آره نصفه و نیمه میاد

1400/06/20 - 14:56 ·
majid_f45

حتما سایت هم مثل عاشقیها شده خخخ

1400/06/20 - 15:02 ·
-roya-

آره والا امکانش هست خخخ

1400/06/20 - 15:02 ·
majid_f45

قسم نخور خدا سوسکت میکنه خخخ

1400/06/20 - 15:06 ·
-roya-

باشه خخخخ اوووییی چندشم شد

1400/06/20 - 15:10 ·
majid_f45

عه ببخشین یادم نبود چندشت میشه خخخ

1400/06/20 - 15:11 ·
-roya-

خخخ

1400/06/20 - 15:25 ·
majid_f45

الهی

1400/06/20 - 15:28 ·