به تعظیمِ مردم این زمانه اعتماد نکن! تعظیم آنان همانند خم شدن دو سر کمان است، که هرچه بهم نزدیک‌تر شوند، تیرش کُشنده‌تر است!

2021/09/11 - 21:59 در اریا
پیوست عکس:
photo_2021-09-11_22-00-28.jpg
photo_2021-09-11_22-00-28.jpg · 1161x1280px, 60KB