اقا یکی پیدا نمیشه این غلطک رو از رو من برداره؟


این غلامعلی رو میگم اهنتی هر جا میرم می افته روم خخخخخخخ
2021/09/14 - 09:18
دیدگاه
gholamali234

سلام علیکم
صبح بخیر
دکتر ملا مجید مقدس تهرونی مقدم خودمون چطورند ؟
کی کجا عخی عخی دکتر کجا ماندی بیا بیرون.خخخخخخ

1400/06/23 - 09:20 ·
majid_f45

لهنتی انقدر ری کردی که ایینه بغل هم جواب نمیده خخخخ

سلام به روی ماهه نشستت خخخ

1400/06/23 - 09:22 ·
gholamali234

خو چه کار کنم برا یه املتی می خواهی به مو بدهی این همه قایم مشوک بازی نکن دیگه.خخخخخ

1400/06/23 - 09:32 ·
majid_f45

قایم موشک کدومه اضافه کاری میکنم بلگه بتونم شیمک تو رو پر کنم خخخخ

1400/06/23 - 09:35 ·
gholamali234

برا یه دو تا شانه تخم مرغ الان دو ماه هست رفتی بر نگشتی الکی نگو خسیس خان بگو نمی خوام املت بهت بدهم بهانه ها دیگه چیه.خخخخخخ

1400/06/23 - 09:37 ·
majid_f45

خوشبحالت که ایران نیستی وخبر از قیمت نداری خخخخ

1400/06/23 - 09:41 ·
gholamali234

بابا دوتا شانه تخم مرغ که قیمت نمی خواد دوتا 55 هزار تومان 110 هزار تومان زشته دیگه 110 تومان بعد دو ماه بگوی ندارم .خخخخخخخخ

1400/06/23 - 09:43 ·
majid_f45

لهنتی 110 یا علی گفتن تو حساب میشه ومعلوم نیست به کجا ختم بشه خخخ

1400/06/23 - 09:50 ·
gholamali234

بابا تو بیا 110 تخم مرغ حساب کن من بعدش بقیه ش رو خودم می دونم.خخخ

1400/06/23 - 10:38 ·
majid_f45

نه عزیز منو با حضرت علی در ننداز خخخ

1400/06/23 - 10:52 ·
gholamali234

میگم نمی خواهی بخری هعی فرار می کنی از من می گویی نه خسیس خان نخواستیم برا 110 هزار تومان آبروی نداشته ما رو نریز.خخخخخخ

1400/06/23 - 10:53 ·
majid_f45

مگه خلم اب روت بریزم همه جا احتیاج به نظافت پیدا کنه خخخخ

1400/06/23 - 10:57 ·
gholamali234

تو که می دانی سوال پرسیدن خطاست فکر با حال ایزی کن این هست درد ما رو دوا.خخخخخخخ

1400/06/23 - 10:58 ·
majid_f45

فعلا که توو تحریم هستیم بهترین راه یواشکی رفتن توو شط خخخخ

1400/06/23 - 11:04 ·
gholamali234

نکن همین طوری هم بحران خوزستان زیاده .خخخخخخ

1400/06/23 - 11:05 ·
majid_f45

بحران نیست ترس از تو که باعث شده مردم یکم بهم بریزن خخخ

1400/06/23 - 11:10 ·
gholamali234

خب این ترس می خواهی به اوج برسونی .خخخخ

1400/06/23 - 11:10 ·
majid_f45

نه میخوام اب بظاهر پاکی رو بریزم رو دستشون خخخخ

1400/06/23 - 11:18 ·
gholamali234

عخی عخی نکن دکتر امید ها رو نامید نکن شاید فرجی شد.خخخخخخ

1400/06/23 - 11:20 ·
majid_f45

لهنتی مگه من همجنس بازم که با امیدها........خخخخخ

1400/06/23 - 11:27 ·
gholamali234

دکتر من هر حرفی بزنم علیه خودم استفاده میشعه سکوت کنم چطورعه هان.خخخخخخ

1400/06/23 - 11:37 ·
majid_f45

نمیدونم علیه سلام کیه میخواد برا تو بلند بشه!!؟خخخ

1400/06/23 - 11:38 ·
gholamali234

وای دلوم دکتر مو دیگه بروم مراقب خودت باش فردا می بینمت ان شاءالله خدا نگهدار.خخخخ

1400/06/23 - 11:44 ·
gholamali234

وای دلوم دکتر مو دیگه بروم مراقب خودت باش فردا می بینمت ان شاءالله خدا نگهدار.خخخخ

1400/06/23 - 11:44 ·
majid_f45

تو هم مواظب خودت باش التماس دعا

1400/06/23 - 12:16 ·