صبح یعنی
تو بخندی و دلم باز شود,
پلک بگشایی و از نو غزل اغاز شود.
صبح یعنی
که دلم گرم نگاهت باشد,
آسمان, عشق, زمین با تو هم اواز شود,
2021/09/15 - 09:35