...
یک بوسه اگر به عاشق خویش دهی
خوش‌تر که هزار نان به درویش دهی
من از تو به یک بوسه قناعت دارم
لطف تو زیاده است اگر بیش دهی...❤

[لینک ضمیمه]
2021/09/15 - 20:11
پیوست عکس:
Qu2a6lGViQZTBXEiKIcYWe9FnUZeZdOK.gif
Qu2a6lGViQZTBXEiKIcYWe9FnUZeZdOK.gif · 500x281px, 1022KB
دیدگاه
mohsen3335

{-41-}

1400/06/24 - 20:13 ·
z923931302

{-49-}{-41-}

1400/06/24 - 20:13 ·
mohsen3335

فدات

1400/06/24 - 20:14 ·
z923931302

خدانکنه {-a154-}

1400/06/24 - 20:17 ·