...
آدم هایی هستند که شاید کم بگویند دوستت دارم،
یا شاید اصلا به زبان نیاورند دوست داشتنشان را،
به آنها خرده نگیرید.
این آدم ها فهمیده اند دوستت دارم
حرمت دارد
مسئولیت دارد
ولی وقتی به کارهایشان نگاه کنی
دوست داشتن واقعی را می فهمی،،
می فهمی که همه کار می کند تا تو بخندی
تا تو شاد باشی
آزارت نمی دهد، دلت را نمی شکند
من این دوست داشتن ها را ستایش میکنم...
2021/09/16 - 09:37
پیوست عکس:
3.jpg
دیدگاه
z923931302

.

1400/06/25 - 09:38 ·