هر روز صبح
متفاوت باشیم از دیروز
لبریز باشیم از امروز
و خالی باشیم از فردا
صبحتان زیبا و پرگل
روزتان پر خنده و شاد
و لحظه هایتان ماندنی

"سلام، صبح بخیر"
‌‌‎‌‌‌

2019/07/25 - 08:47