بہ خورشیدے
ڪہ درچشمت عیانست
بہ ماهی
ڪز تو روشن در جهانست

سلام اے صبح صادق ؛ نور مطلق
ڪہ مهرت در دل و برتر زِ جانست ..2019/07/25 - 08:49