هر چــﮧ میخواهیـد بگوییــد
از این پس میـخواهمـ خودم باشـــــم
مرد آرامــش
پسری از تبــار خاک
و از جنــس مرگــــ
2021/09/18 - 11:54
دیدگاه
-roya-

اما باید بگم ک شما جنس اصل زندگی هستین مجیدخان {-a107-}

1400/06/27 - 12:06 ·
majid_f45

یا خدا خودت رحم کن انگاری رئیس معافیا خودشو بمن نزذیک کرده خخخ

1400/06/27 - 12:18 ·
-roya-

خخخ بله خودمم

1400/06/27 - 12:48 ·
majid_f45

ببخشین قربان هواسم دم در پرت شد پاش شکست خخخخ

1400/06/27 - 12:53 ·
-roya-

ایییی خخخخ
نکنه حواست گیر کرده لب جوب {-7-}

1400/06/27 - 12:58 ·
majid_f45

نه بابا کاش چوب به یجایی گیر کرده هیچ کاری نمیتونم بکنم خخخ

1400/06/27 - 13:00 ·
-roya-

{-a151-}{-a151-}{-a151-}

1400/06/27 - 14:12 ·
majid_f45

اخی

1400/06/27 - 14:13 ·