اما خودش نخواست دلو کندم یادش نبود من چه یه دندم دست دست نکن دلم دست دست نکن برم دیدی نگفت بمون حتی به خاطرم من دیگه اسمشم نمیارم اونم بخواد دیگه من نمی ذارم

https://s1.music-farsi.com/dl/mp3s/Sahar-Lajbaz-128.mp3
2019/04/16 - 23:44