سلام
یک صبح بخیر قشنگ، یک دعای ناب از عمق جان تقدیم به کسی که جنسش از کیمیاست، عهدش از وفاست، مهرش پر از صفاست، حسابش از همه جداست … سلام صبح بخیر هم وطن
2021/09/22 - 08:34
پیوست عکس:
232609583_2417314525067888_7302006234522278734_n.jpg
232609583_2417314525067888_7302006234522278734_n.jpg · 240x240px, 14KB