ابر
دودِ سیگارِ مردی است
که حرف هایش را می خورد
و بعد فوت می کند

غم که زیاد باشد
باران می بارد

2021/09/22 - 12:01
پیوست عکس:
love_smoke.jpg
love_smoke.jpg · 500x353px, 24KB