زندگیم را تمام کردم،حالا نفس کشیدن منت سرم میگذارد،حس می کنم هوای اینجا سرد و سنگین است!
2021/09/22 - 13:19