گفــتمش :
در دل و جــانی ،،
تـو بــگو مـــن چه کـنم ...؟
گــفت :
نبــض ضــربانی؛
تــو بگــو مــن چــه کنم ...؟

2021/09/22 - 17:21
پیوست عکس:
IMG_۲۰۲۱۰۹۲۱_۲۱۴۲۱۱.jpg
IMG_۲۰۲۱۰۹۲۱_۲۱۴۲۱۱.jpg · 1080x1081px, 268KB
دیدگاه
Amir3600

ضربانی و ضربانی

1400/06/31 - 23:32 توسط Mobile·
farshideh

نمیری تو

1400/07/3 - 00:06 توسط Mobile·