یک ذره وفا را به دو عالم نفروشیم
هر چند در این عـهد خریدار ندارد ...!

2021/09/22 - 18:54
دیدگاه
sun

خودت به این حرف معتقدی

1400/07/1 - 09:51 ·
mohsen3335

اینکه وفا ارزش داره ؟اره خیلی . من متنفرم از ادم بی وفا ...
یا به اینکه وفا خریداری نداره ؟ بازم اره ارزش های انسانی نمیگم منحط شده ، ولی خیلی تغییر کرده .
خدایی جوابم حکیمانه بود . برو حالشو ببر

1400/07/1 - 12:41 ·
sun

بله محسن نامه جلد چهارم چاپ صدم خخ

1400/07/1 - 18:05 ·
mohsen3335

{-7-}

1400/07/1 - 18:46 ·
sun

خوشحال ی الان

1400/07/1 - 18:47 ·