خدا آن حس زیبایی است
که در تاریکی صحرا
زمانی که هراس مرگ میدزدد سکوتت را
یکی همچون نسیم دشت میگوید:
2021/09/23 - 00:27 در A-D-M
پیوست عکس:
۲۰۲۱۰۹۲۳_۰۰۲۳۱۴.jpg
۲۰۲۱۰۹۲۳_۰۰۲۳۱۴.jpg · 708x680px, 118KB
دیدگاه
27Nm

خدا آن حس زیبایی است
که در تاریکی صحرا
زمانی که هراس مرگ میدزدد سکوتت را
یکی همچون نسیم دشت میگوید:
کنارت هستم ای تنها……….

1400/07/1 - 00:28 ·
ana36

زیبا ... {-35-}

1400/07/1 - 00:30 ·
27Nm

ممنونم{-35-}

1400/07/1 - 00:30 ·
ana36

خواهش میکنم ...

1400/07/1 - 00:35 ·