سلام دوستان عزیزم

ظهرتون بخیر و سلامتی
ان شاءالله
2021/09/23 - 14:07 در بوشهری ها
دیدگاه
yasi

سلام خوشگلم روزت بخیر{-41-}

1400/07/1 - 14:10 ·
ber99keh

سلام عزیزدلم متشکرم گلم همچنین {-49-}

1400/07/1 - 14:12 ·
yasi

فدات {-49-}

1400/07/1 - 14:14 ·
ber99keh

قربونت {-41-}

1400/07/1 - 14:18 ·
saeed37

{-36-}{-30-}خوشگله؟؟ یاسی از کجا میدونی

{-36-}

1400/07/1 - 18:16 ·
yasi

اسرار محرمانه س سعید{-7-}

1400/07/1 - 18:16 ·
saeed37

{-36-}{-2{-36-}4-}{-30-}{-24-}

1400/07/1 - 20:53 ·
yasi

هر کی من دوست داشته باشم واسم خوشگله سعید {-34-} حسووووود{-32-}

1400/07/1 - 22:17 ·
ber99keh

آقا سعید خوشگلی به صورت تنهانیست.مهم سیرته.من و یاسی همدیگه رو ندیدم ولی حسمون شبیه همه چون هم سن هستیم و همدیگه رو دوست داریم

1400/07/2 - 14:31 ·
saeed37

{-35-}{-37-}ایشالا خیره مبارکه
{-35-}

1400/07/2 - 14:48 ·
ber99keh

سلامت باشی

1400/07/2 - 14:56 ·
ber99keh

متشکرم {-35-}

1400/07/2 - 15:12 ·
saeed37

خودم گلستانم

1400/07/2 - 15:20 ·
ber99keh

به سلامتی

1400/07/2 - 15:21 ·
saeed37

ولی خار هاش مونده فقط

1400/07/3 - 10:39 ·