هیچ دقت کردین؟
اکثر پستایی که میزارین
یا تبلیغ خودخواهیه . یا خود خودخواهیه
حتی اونجا ک میخوان قربون صدقه برن
میگن:
قربونت برم که اول تو قربونم رفتی
.
پ. ن. نگین چرت و پرته .. میدونم فهمش سخته!

2021/09/25 - 13:30
دیدگاه
mahii

ارررره

1400/07/3 - 16:56 ·
M_o_m_a_d

عافرین

1400/07/9 - 17:01 ·