این اشک های بی دلیل من
باز هم تو را بهانه می کنند!
می بینی چه شادمان بر سرسره گونه های من میلغزند؟!
حق دارند،آخر از زندان دلتنگی من،این بار هم گریخته اند
2021/09/26 - 12:00
پیوست عکس:
gh-7.jpg
gh-7.jpg · 400x298px, 17KB