وقتی تو نیستی … شادی کلام نامفهومی‌ست! و "دوستت می‌دارم" رازی‌ست که در میان حنجره‌ام دق می‌کند و من چگونه بی‌ تو نگیرد دلم؟ اینجا که ساعت و آیینه و هوا به تو معتادند.
2021/09/26 - 18:54 در اریا
پیوست عکس:
photo_2021-09-26_18-54-59.jpg
photo_2021-09-26_18-54-59.jpg · 528x320px, 22KB