سایت دربس در اختیار خودم‌


04:44
2021/09/27 - 04:43
دیدگاه
Ssiimmiinn

نبات و گوگول و یاسی و رهای عزیزم
الهی هر جا هستین سالم و سلامت باشین عزیزای دل من ❤
دوستون دارم

1400/07/5 - 04:45 ·
roya15

{-41-}به به ببین کی اومده {-23-}
چ عجب پیدات شد ؟{-29-}

1400/07/5 - 05:22 ·
saeed37

مبارکت باشه

1400/07/5 - 07:05 ·
yasi

ببین کی اومده {-41-} خوش اومدی{-49-} قربونت بشم تو هم هر جا هستی خوب و خوش و سلامت باشی{-49-}

1400/07/5 - 11:26 ·
yasi

الان گل واسه کیه{-39-}

1400/07/5 - 11:50 ·
saeed37

واسه صاحبش

1400/07/5 - 12:44 ·
yasi

پ بیاد برداره خودش

1400/07/5 - 13:44 ·
saeed37

آره خودش بیاد اگه دوست داشت باهم تقسیم کنین

1400/07/5 - 13:46 ·
yasi

نه مرسی من لازم ندارم

1400/07/5 - 13:47 ·
saeed37

خودش می‌دونه بقیه شو
اونو دیگه به من ربطی نداره

1400/07/5 - 13:56 ·
yasi

{-35-}

1400/07/5 - 14:02 ·
saeed37

{-15-}{-30-}{-14-}مسخره میکنی؟
الان گل چی میگه این وسط؟
{-15-}

1400/07/5 - 14:12 ·
yasi

نه چرا مسخره {-39-}

1400/07/5 - 14:17 ·
saeed37

گوشام دراززز و مخملیه؟؟ {-15-}

1400/07/5 - 14:17 ·
yasi

فقط خواستم پست مردم خراب نشه با کامنت زیاد چی فکر کردی رو نمیدونم {-15-}

1400/07/5 - 14:25 ·
Ssiimmiinn

یاسی عشقم رها گلم دلتنگتون بودم {-41-}
آقا سعید ارادت {-29-}
مرسی بابت گل قشنگتون {-35-}

1400/07/7 - 14:38 ·
roya15

فدات کوشی کم پیدایی عزیزم ؟{-15-}

1400/07/7 - 16:29 ·
yasi

خوشگل یه کم بیشتر بیا ببینمت{-49-}

1400/07/7 - 17:13 ·
Ssiimmiinn

ها رهایی دیگه دلزده شدم از مجازی
کم میام

1400/07/11 - 08:28 ·
Ssiimmiinn

جات همیشه وسط قلبمه یاسی جونم {-41-}

1400/07/11 - 08:28 ·
yasi

{-49-}ای فدای قلبت{-41-}

1400/07/11 - 08:55 ·
roya15

خیلی خوبه
کاش نیشد منم دیگه نیام

1400/07/11 - 12:15 ·
yasi

یاد فیلمها افتادم زندانی آزاد میشه میگن بری برنگردی انگار اینجام همون حکم داره {-18-}{-18-} هر چند دلت تنگ میشه واسه دوستات ولی خوشحالی سرگرم هس و از اینجا دل کندن

1400/07/11 - 12:21 ·
roya15

ارع یاسی دل کنندن سخته خدایی

1400/07/11 - 12:26 ·
yasi

دلخوشی که تو دنیای واقعی داشته باشی از مجازی راحت دل میکنی

1400/07/11 - 12:27 ·
roya15

دلخوشی ک زیاد هس
اما اینجا هم وابستگی های خودشو داره

1400/07/11 - 13:51 ·
yasi

دلخوشی که بشه با این وابستگی ها عوضش کرد

1400/07/11 - 13:57 ·
Ssiimmiinn

اوهوم
دعا میکنم اگه اینجا و در کل دنیای مجازی حال دل شمارم خوب نمیکنه زودتر خلاص شین ازش

1400/07/14 - 21:49 ·
yasi

فدات {-49-}

1400/07/14 - 21:51 ·