گُل گفت: امروز یکی بهم گفت چه گُلِ خوشگلی
شازده کوچولو گفت: خُب
گُل گفت: یکی دیگه گفت چقدر خوش بویی
شازده کوچولو گفت: خُب
گُل گُفت: یکی گفت مهربون، یکی گفت دوست داشتنی، یکی گفت...
شازده کوچولو گفت: الان خوشحالی اینارو شنیدی؟
گُل گفت: نه ، ناراحتم ، ناراحتم که چرا از تو نشنیدم.


2021/09/27 - 10:05
دیدگاه
mahii

{-38-}

1400/07/5 - 10:21 ·
-extraordinary-

{-1-}{-7-}

1400/07/5 - 10:25 ·
saeed37

اوخیییییی

1400/07/5 - 10:31 ·
-extraordinary-

{-a152-}{-a154-}

1400/07/5 - 10:34 ·
saeed37

{-27-}{-35-}{-35-}

1400/07/5 - 10:39 ·
mohsen3335

چقده گلی . {-34-}{-33-}

1400/07/5 - 13:10 ·
-extraordinary-

{-1-}{-34-}ایهام داشت حرفت
{-18-}دارم ادبیات میخونم تو دستورات کلمه ها کمکم کردی{-a105-}رستمو اشکبوس

1400/07/5 - 13:23 ·
-extraordinary-

من ادبیاتو ۱۰۰ میزنم با این اموزش های سایت{-33-}

1400/07/5 - 13:25 ·
mohsen3335

میدونستم متوجه ایهامش میشی {-18-}

1400/07/5 - 13:33 ·
-extraordinary-

{-33-}{-33-}کوفت

1400/07/5 - 13:49 ·