کاش آدم ها می دانستند که در هر دیدار،

یک تکه از یکدیگر را با خود می برند ؛
2021/09/28 - 10:53
دیدگاه
-roya-

چه قشنگ بود...

1400/07/6 - 12:37 ·
majid_f45

نگاهتون زیبا بوده

1400/07/6 - 12:38 ·
-roya-

ممنونم{-35-}

1400/07/6 - 12:40 ·
majid_f45

خواهش مهربانو

1400/07/6 - 12:43 ·