آنقدر دیرم شد
که گم شدم
توی پس کوچه های ذهن و زندگی
هیچ ردی از من باقی نماند
جز تصویری نیمه تاریک
2021/09/28 - 13:17
دیدگاه
-roya-

خیلی قشنگه...
لذت میبرم واقعا از خواندن پستهات

1400/07/6 - 13:20 ·
majid_f45

لطف دارین

1400/07/6 - 13:21 ·
-roya-

{-35-}{-35-}{-35-}

1400/07/6 - 13:23 ·
majid_f45

نیازی به ارئه عکس نبود

1400/07/6 - 13:26 ·
-roya-

من بی جنبه م مجید باورم میشه خخخ {-57-}

1400/07/6 - 13:28 ·
majid_f45

من تعارف نکردم

1400/07/6 - 13:28 ·
-roya-

بس ک مهربونی

1400/07/6 - 13:29 ·
majid_f45

شوخی نکن منو مهربونی!!!؟

1400/07/6 - 13:59 ·
-roya-

خیلیم مهربونی اتفاقا. اما اینو شاید همه متوجه نشن...

1400/07/6 - 14:10 ·
majid_f45

لطف داری مهربون.پس نتیجه میگیریم تو مهربونی که تونستی

1400/07/6 - 14:18 ·
-roya-

ی ذره خخخخ اونم کالاهای وقتا خخخخ

1400/07/6 - 14:20 ·
majid_f45

اهان پس تایمی هستی بگیر نگیر داره خخخخخ

1400/07/6 - 14:22 ·
-roya-

آره مثل اینکه خخخخ اما بیشتر بستگی ب مخاطبمم داره

1400/07/6 - 14:26 ·
-roya-

مجید میدونی دارم دنبال چی میگردم؟

1400/07/6 - 14:27 ·
majid_f45

اوه مای گاد پس مخاطب خاص هم دارین بسلامتی خخخ

1400/07/6 - 14:30 ·
majid_f45

احتمالا لنگه جواربت که بپوشی بری بیرون خخخخخ

1400/07/6 - 14:30 ·
-roya-

مخاطب خاص کجا بود خخخخ مگه کسی از جونش سیر شده خخخخ

1400/07/6 - 14:32 ·
-roya-

ن بخدا خخخخ
دنبال تصویر پروفایل پیج قدیمیم
اما اصن نیس ک {-38-}

1400/07/6 - 14:32 ·
majid_f45

مگه تو مامور قبض روح مردهایی؟خخخ

اخی. هنوز در گذشته موندی؟

1400/07/6 - 14:34 ·
-roya-

شاید خخخخ
ن نموندم مجید اما دوست داشتم اون تصویر و...

1400/07/6 - 14:37 ·
majid_f45

قربونت پس من را معاف بگردانید خخخ

جوینده یابنده است بگرد پیداش میکنی

1400/07/6 - 14:42 ·
-roya-

چشم خخخ
امیدمو از دست دادم ولی بازم نگاه میکنم
هر چند می‌دونم پیداش نمیکنم :(

1400/07/6 - 14:43 ·
majid_f45

چشمتون بی بلا

عه مگه امید هم با تو بود؟خخخ

پیدا میشه مطمئنم

1400/07/6 - 14:45 ·
-roya-

ن اتفاقا دوست داشتم باهام باشه اما نشد ک نشد خخخ

1400/07/6 - 14:46 ·
majid_f45

چرا نکنه باز مهریه رو عجق وجق گفتی؟خخخ

1400/07/6 - 14:47 ·
-roya-

ن والا خخخ کلا کار ب اونجا نکشید تا منو دید دررفت{-7-}

1400/07/6 - 14:48 ·
majid_f45

باز تو ماسک هیولا رو چهره ات زدی بچه؟خخخخخ

1400/07/6 - 14:51 ·
-roya-

ن اتفاقا ماسکمو و داشتم {-7-}

1400/07/6 - 14:53 ·
majid_f45

همونکه یکماهه استفاده میکنی بدون شستنش؟خخخ

1400/07/6 - 15:00 ·
-roya-

اییییی خخخخ

1400/07/6 - 15:01 ·
majid_f45

اخی تازه یادت اومد؟خخخخ

1400/07/6 - 15:02 ·
-roya-

آره فک میکردم مادام‌العمره خخخ لازم نیس بشوریمش یا عوضش کنیم خخخ

1400/07/6 - 15:03 ·
majid_f45

باز تو از سلولهای خاک توسری مغزت استفاده کردی !!!؟خخخخ

1400/07/6 - 15:04 ·
-roya-

خخخخخ واااااای چ باحاااال خخخ
نشنیده بودم اینو...
بس ک من مظلومم {-7-}

1400/07/6 - 15:06 ·
majid_f45

اختراعات جدید خودمه خخخ

الهی اول مظلوم دشت ققنوس تویی خخخ

1400/07/6 - 15:10 ·
-roya-

مخترع کی بودی تو خخخ
آره واقعا منم

1400/07/6 - 15:13 ·
majid_f45

گفتن نگین ژاپینها میان میدزدنش خخخ

الهی خخخ

1400/07/6 - 15:15 ·
-roya-

خخخخ
باش منم نمیگم

1400/07/6 - 15:16 ·
majid_f45

اب پنیر به تودختر شهید حسین فهمیده خخخخ

1400/07/6 - 15:21 ·