مست عشقم،کسی ببیند گویدم دیوانه ای
من نه ان مستم که نوشد ،باده ای از پیمانه ای
مست ان یارم که دارد با نظر لطفی به من
من به اعجاز از نگاهش میشوم مستانه ای
انکه در بازار بی رحمی به جانان دل دهد
خانه ی قلبش نگردد جای هر بیگانه ای ❤️

2021/09/28 - 14:03
پیوست عکس:
IMG_۲۰۲۱۰۹۲۸_۱۴۰۴۰۴.jpg
IMG_۲۰۲۱۰۹۲۸_۱۴۰۴۰۴.jpg · 1080x1068px, 227KB