پاییز
وفادار ترین فصل خداست
حافظه ی خیس خیابان های شهر را
همیشه همراهی می کند
لعنتی، هی می بارد و می بارد…
و هر سال
عاشق تر از گذشته هایش
گونه های سرخ درختان شهر را
می بوسد و
لرزه می اندازد به اندام درختان
و چقدر دلتنگ می شوند برگ های عاشق
برای لمس تن زمین
که گاهی افتادن نتیجه ی عشق است…
2021/09/28 - 18:41
دیدگاه
stak

درود ،زیباس

1400/07/13 - 21:37 ·
mahdiim

ممنون از حضورت

1400/07/13 - 22:03 ·
stak

بزرگوارین

1400/07/13 - 22:52 ·