سلام صبحتون بخیر. زندگی ‌شیرین‌ست مثل‌ شیرینی ‌یک ‌روز قشنگ زندگی ‌زیبا‌ست مثل‌ زیبایی ‌یک ‌غنچه‌ٔ باز زندگی‌ تک‌تک ‌این‌ ثانیه هاست زندگی‌ چرخش ‌این‌ عقربه‌هاست سلام صبح بخیر امروزتون پر از شادی و‌مهر
2021/09/29 - 07:39
پیوست عکس:
-روز-بخیر-1-e1596312789278.jpg
-روز-بخیر-1-e1596312789278.jpg · 570x425px, 54KB